Fes-te soci/a!!

Fes-te soci/a de Can Pistraus donant-nos les teves dades personals a través del formulari que hi ha més avall.

També et caldrà abonar 30 € de la quota anual. Pots pagar en mà al tresorer de torn o fer un ingrés al número de compte ES07 0081 1611 02 0001072114. Com a concepte posa-hi el teu nom i cognoms.

També et pots fer soci/a passant algun divendres o dissabte al vespre pel local (carrer Unió, 104-106).

Fes-te soci/a i a banda de rebre descomptes en tots els actes de Can Pistraus coneixeràs gent nova, amb qui viuràs noves experiències!

Les vostres dades i la informació associada, seran recollides per al seu tractament posterior, en un fitxer automatitzat, exclusivament amb la finalitat de gestionar l'entitat on us inscriviu, d'acord amb l'article 5 i 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. El fitxer és responsabilitat de Can Pistraus, amb NIF G64365026. Conforme es disposa als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a secretaria '@' canpistraus.cat.

Accepto que, amb càrrec al meu compte, atenguin els rebuts de l'associació Can Pistraus, de Vilanova i la Geltrú, en concepte de pagament de la meva quota de soci anual (30 €)

Això és un iframe d'una pàgina segura SSL (https://secure.bluehost.com).
Que significa que pots posar les teves dades tranquil